Tutup

Video  | Bisnes

FAMA peruntuk RM4 juta untuk latih agropreneur muda

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) memperuntukkan 4 juta ringgit setahun bagi menyediakan pelbagai program dan latihan untuk melahirkan agroprenuer muda. Ketua Pengarah FAMA Datuk Ahmad Ishak berkata ketika ini terdapat 7 ribu usawahan muda dalam perniagaan industri makanan dan jumlah itu dijangka bertambah seribu orang setiap tahun.