Tutup

Video  | Bisnes

Ranhill Holdings hasrat jadi pemain penting sektor tenaga Asia

Syarikat konglomerat Malaysia, Ranhill Holdngs Berhad berhasrat meluaskan perniagaannya dalam sektor alam sekitar dan tenaga di Johor, Sabah, Thailand dan China. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Tan Sri Hamdan Mohamad berkata ia sejajar dengan matlamat syarikat bagi memantapkan prospeknya dalam sektor tersebut serta mengukuhkan kedudukan syarikat sebagai peserta penting industri di rantau Asia.