Video  | Bisnes

Rantau Produktif [EP5]: Kurang upaya, tetapi penuh inspirasi

Apakah yang menjadikan 'difabel' ini berjaya dan ingin membantu orang kurang upaya di Indonesia? Saksikan wawancara Rizal Zulkapli bersama Pengasas dan CEO Thisable Enterprise, Angkie Yudistia dauntuk mengetahui inspirasi dan formula kejayaannya dalam mendirikan 'social enterprise' khusus untuk membantu golongan kurang upaya memajukan ekonomi mereka di Indonesia.