Video  | Bisnes

SUKSES: Peranan Institusi Kewangan Pembangunan dalam ekonomi baru

Perkembangan teknologi membawa kepada kewujudan sektor perniagaan baharu terutama berkait teknologi. Namun pembiayaan masih tertumpu kepada bidang tradisional dan anjakan perlu dilakukan institusi kewangan bagi menyokong perkembangan sektor baharu ini. SUKSES dibawakan Khas oleh SME Bank minggu ini membincangkan apakah peranan DFI masa kini.