Video  | Dunia

Memahami lebih jelas gelora di Sudan

Di talian sudah bersedia bagi mengulas secara terperinci untuk kita memahami lebih jelas gelora yang berlaku di Sudan ialah, Prof Madya Dr Hamidin Abdul Hamid. Beliau ialah Pakar Sejarah Afrika di Jabatan Sejarah, Universiti Malaya.