Aplikasi menghafal Quran dengan efektif dan fleksibel

Menggunakan elemen teknologi dan permainan. Aplikasi Quran Companion menyediakan perkhidmatan bantuan menghafal ayat Al-Quran kepada orang ramai dengan cara lebih efektif, fleksibel dan menyeronokkan. Pengasas syarikat Quran Academy, Bilal Memon, elemen itu mampu menjadi motivasi untuk menghafal bagi semua golongan tanpa mengira latar belakang.