Kesan teknologi kepada haiwan

Teknologi telah mengubah cara dan gaya manusia berhubung dan berkomunikasi. Tetapi, kesannya bukan sahaja terhadap manusia, tetapi juga makhluk lain di bumi ini.