Tutup

Pasaran global industri herba melonjak

Pasaran global industri herba dinilai akan melonjak berlipat ganda dalam tempoh lapan tahun dan bakal mencecah 642 billion ringgit. Bagi mencapai sasaran berkenaan pelbagai inisiatif dilakukan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia untuk mempromosikan pembangunan industri herba tempatan.