Video  |  Malaysia

April 26, 2019
Kementerian Air, Tanah Dan Sumber Asli menerima cadangan daripada pihak swasta yang mahu melaksanakan projek skim bekalan air mentah dari Sungai Perak bagi menyelesaikan isu air Pu...