Tutup

25 penyelidik Malaysia diiktiraf dunia

25 penyelidik Malaysia diiktiraf di peringkat antarabangsa atas usaha menerbitkan artikel berimpak tinggi dalam pelbagai bidang dan paling banyak dijadikan rujukan penyelidik seluruh dunia. Mereka dianugerahkan Malaysia's Research Star Award 2017 yang disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Idris Jusoh.