Video  |  Malaysia

3,569 unit PPR untuk rakyat Kelantan

Hampir tiga ribu enam ratus rakyat Kelantan yang tidak memiliki kediaman sendiri bakal mendapat manfaat apabila Projek Perumahan Rakyat PPR siap sepenuhnya menjelang 2019. Pembangunan projek itu membabitkan peruntukan enam ratus empat satu perpuluhan lima juta ringgit.