Agenda AWANI: Cabaran tingkatkan produktiviti industri ICT, elektrikal & elektronik

Wawancara bersama Ketua Produktiviti Nexus ICT - Ganesh Kumar Bangah, Ketua Nexus Produktiviti Elektrik & Elektronik - Datuk Seri Wong Siew Hai di dalam program ' Agenda AWANI'.