Agenda AWANI: Masa depan dunia pekerjaan

Perkembangan teknologi semasa selari dengan era revolusi perindustrian 4.0 bakal mencorak masa depan dunia pekerjaan. Satu kerangka transformasi perlu digarap dalam menyiapkan industri dengan kemahiran tertentu bagi memenuhi pasaran pekerjaan di masa hadapan.