Agenda AWANI: Persediaan menghadapi era revolusipPerindustrian 4.0

Bagaimana untuk mengimbangi teknologi dan nilai kemanusiaan serta cabaran berdepan dengan era revolusi perindustrian 4.0 adalah antara intipati temubual Timbalan Ketua Editor Astro Awani, Kamarul Bahrin Haron bersama Ketua Inovasi Sosial WEF, Nicholas Davis.