Aliran sains dan sastera disatukan: Sistem pendidikan Malaysia akan menjadi antara yang terbaik di dunia

Perubahan sistem pendidikan menengah ini akan memberikan nilai tambah kepada kualiti modal insan dan ia akan mejadikan sistem pendidikan negara ini sebagai antara yang terbaik di dunia.