Tutup

Apa saluran pendidikan Murid Berkeperluan Khas?

Ramai mengetahui jika di aliran perdana, pelajar akan ditempatkan ke beberapa jenis sekolah harian yang ada masa kini seperti Sekolah Kebangsaan dan Jenis Kebangsaan. Namun bagi anak istimewa, Orang Kelainan Upaya (OKU) kemnana saluran pendidikan mereka? Ikuti temubual bersama Pengarah Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan, Datuk Dr Yasmin Hussain.