ASEAN mampu sahut Revolusi Perindustrian 4.0

Bandar raya dan pengangkutan pintar, keusahawan digital dan pelbagai lagi capaian revolusi perindustrian mampu ASEAN laksanakan. Yakinilah. Itu mesej utama kesimpulan Forum Ekonomi Sedunia, WEF, ASEAN ke-27. Kamarul Bahrin Haron rumuskan dapatan ini dari Hanoi Vietnam.