AWANI 7:45 [07/01/2019]: Susulan peletakan Yang Di-Pertuan Agong & pasport Tan Sri Musa Aman dipulangkan semula

AWANI 7:45 [07/01/2019]: Susulan peletakan Yang Di-Pertuan Agong & pasport Tan Sri Musa Aman dipulangkan semula