Tutup

AWANI Pagi: Masa depan minyak sawit lestari

AWANI Pagi bersama Ketua Projek, Unit Sosial dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Earthworm , Zalifah Rozalina Azman Aziz & Felo, Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS), Universiti Kebangsaan Malaysia, Andika Ab. Wahab bagi membincangkan tentang masa depan minyak sawit lestari.