Tutup

AWANI Pagi: Penyakit imunodefisensi primer di Malaysia

Dr Intan Juliana Abd Hamid, Pakar Pediatrik Imunologi dan Alergi, Institut Perubatan & Pergigian Termaju, USM serta Ahli Panel Doktorbudak.com beri penerangan mengenai penyakit Imunodefisensi Primer (PID) di Malaysia.