#AWANI Rangers: Mengenali Busana Tradisi Melayu di UPM

Bengkel Mengenali Busana Melayu di Universiti Putra Malaysia bersama Prof. Dr. Siti Zainon Ismail merupakan Budayawan Melayu dan Hamzah Nizar, Demonstrasi Tanjak Perak bertempat di Muzium Warisan Melayu, Universiti Putra Malaysia (UPM). Perkongsian mengenai sejarah busana tradisi melayu serta mempelajari bagaimana tanjak dilakukan bersama peserta di UPM. *Laporan ini disediakan oleh Fatin Musa, Awani Rangers dari Universiti Putra Malaysia (UPM.