Tutup

#AWANIByte: Penghasilan kraftangan berkualiti dan pelbagai

Pemain-pemain industri kraf terus digalak dengan pelbagai inisiatif. Terbaharu, Kraftangan Malaysia menyediakan makmal keperluan buat pengusaha kraf untuk membangun dan memperkasakan usahawan komuniti kraf di kawasan luar bandar dan pedalaman. Antara yang terima manfaat, komuniti Penan di Kampung Long Bedian, Apoh Tutoh dan Long Latie di Baram.