AWANIRangers: Apa itu pendemokrasian pendidikan?

Konsep demokrasi pendidikan telah dizahirkan oleh kerajaan melalui pembiayaan kos-kos pendidikan yang boleh diperolehi dalam pelbagai bentuk dan perkhidmatan kepada pelajar. AWANI Rangers UniMAP, Aida Zulaikha mendapatkan respon Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Idris Jusoh berkaitan hal ini.