#AWANIRangers : Sekitar Majlis Perutusan Naib Canselor UPM

Sempena perutusan Naib Canselor UPM, banyak perkara diberi penekanan oleh Professor Datin Paduka Datuk Dr. Aini Ideris. Kamarul Arifin Shaari, AWANIRangers UPM ada laporannya ketika majlis berlangsung.