Tutup

Bahasa Inggeris semakin diutamakan dalam sektor awam

Bahasa Melayu dikhuatiri akan dianaktirikan sekiranya bahasa lain, terutamanya Bahasa Inggeris terus diutamakan. Malah, kata Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Bahasa Inggeris semakin diutamakan dalam sektor awam. Oleh itu, DBP menganjurkan Gerakan Dekad Bahasa Kebangsaan 2019 untuk menyedarkan masyarakat akan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.