Bantuan RM225 juta bagi penyelenggaraan sekolah

Lebih seribu sekolah bantuan kerajaan seluruh negara menerima peruntukkan tabung penyelenggaraan berjumlah RM225 juta ringgit. Peruntukan membabitkan pembelanjaan bagi tahun 2015 mengikut pecahan yang disalurkan secara pemberian geran terus kepada pihak Lembaga Pengelola Sekolah.