Banyak Akta diubah demi rakyat dan pekerja

Kementerian Sumber Manusia berusaha untuk membuat perubahan kepada peraturan dan undang-undang buruh yang ada. Ini termasuk undang-undang pekerjaan yang berusia 64 tahun yang digubal pada tahun 1955, Akta Kesatuan Sekerja yang digubal pada tahun 1959, Akta Perindustrian 62 tahun yang digubal pada tahun 1957, standard minimum Akta Perumahan dan Kemudahan 1990, dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.