Video  | 

Bekalan air terus daripada paip selamat untuk diminum

Di Dewan Rakyat, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr Xavier Jayakumar mencetus perdebatan apabila beliau berkata air paip boleh diminum tanpa memasaknya terdahulu.