Tutup

Bidang seni dan & reka bentuk masih relevan dalam industri 4.0

Sementara itu penglibatan pelajar dari pelbagai peringkat dan institusi dalam Asia International Community Of Art And Design (AICAD) menjadikan mereka lebih berani untuk menghasilkan karya seni yang berinovasi. Menurut Pensyarah Kanan & Ketua Aicad Invention, Innovation & Design Competition Ahmad Sofiyuddin Mohd Shuib hasil kesenian pelajar tidak akan berkembang tanpa platform antarabangsa seperti AICAD.