Cadangan penyelesaian isu air Pulau Pinang - Perak

Kementerian Air, Tanah Dan Sumber Asli menerima cadangan daripada pihak swasta yang mahu melaksanakan projek skim bekalan air mentah dari Sungai Perak bagi menyelesaikan isu air Pulau Pinang dan Perak. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow memaklumkanm pihaknya diberitahu kementerian sedang mengkaji cadangan itu dan sebarang maklumat mengenainya akan diumumkan selepas ia dimuktamadkan.