Cara kesan video palsu

Naib Presiden Kanan, Perkhidmatan Responsif Keselamatan Siber, Cybersecurity Malaysia, Dr Aswami Fadillah Mohd Ariffin berkata terdapat beberapa analisis yang boleh dijalankan bagi menentukkan kesahihan sesebuah video.