'Cladding' tidak pernah tersenarai

Bahan polyethylene atau cladding tidak termasuk dalam senarai bahan binaan yang menepati standard yang diperuntukkan dalam Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).