Tutup

Dasar Pelancongan Negara: Paca industri ke arah teknologi digital

Mendepani Cabaran Revolusi Industri 4.0 (IR4.0), malaysia kini berusaha ke arah teknologi digital dalam sektor pembangunan pelancongan. Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad berkata menerusi Dasar Pelancongan Negara (DPN) 2020-2030, Malaysia kini sedang melaksanakan konsep digitalisasi menyeluruh untuk mengubah industri pelancongan negara ke arah inisiatif pelancongan pintar.