Diabetis: Diagnos awal dan langkah pencegahan cara terbaik

Langkah diagnos awal serta pencegahan dikenal pasti sebagai cara terbaik untuk mengurangkan penghidap diabetes dalam negara. Menteri Kesihatan Dr Dzulkefly Ahmad berkata pihaknya sentiasa menggerakkan inisiatif bagi memastikan kesedaran mengenai penyakit ini meningkat.