Tutup

Dialog Pemikir Negara: Kini, berita palsu mampu menjadi bahan komoditi

Masyrakat kini mendahagakan saluran berita yang pantas namun mereka tidak menitikberatkan ketepatan dan kebenaran berita tersebut. Itulah realitinya pada hari ini dan penyebaran berita palsu mampu berkembang menjadi salah satu bahan komoditi lebih-lebih lagi berita-berita yang mempunyai nilai komersial seperti politik, gosip hiburan dan sebagainya.