Tutup

Diskriminasi pekerja: Kerajaan semak peruntukan undang-undang - Mahfuz

Kementerian Sumber Manusia sedang menyemak semula peruntukan undang-undang pekerjaan khusus berkaitan larangan diskriminasi dalam pekerjaan. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Mahfuz Omar berkata cadangan pindaan kepada Akta 265 (Akta Kerja 1955) itu ia merangkumi diskriminasi berasaskan jantina, agama, bangsa, ketidakupayaan, status perkahwinan, bahasa, kehamilan dan bahasa.