Tutup

Dua kursus wajib baharu di Universiti Awam

Kementerian Pendidikan memperkenalkan dua kursus wajib di Universiti Awam bermula sesi pengambilan 2019/2020. Dua kursus berkenaan, iaitu falsafah dan isu semasa serta penghayatan etika dan peradaban wajib diambil oleh mahasiswa dalam tempoh pengajian mereka.