ECRL tingkat keupayaan rakyat dalam teknologi tinggi

Keputusan untuk meneruskan projek Laluan Rel Pantai Timur, ECRL turut menyumbang kepada pembangunan modal insan. Selain itu, projek ECRL juga seharusnya mampu meningkatkan keupayaan Malaysia dalam teknologi tinggi khususnya industri rel. Keputusan kerajaan meneruskan projek Laluan Rel Pantai Timur, ECRL buakan sahaja memberi manfaat kepada peluang ekonomi, malah ia turut menyumbang kepada pembangunan modal insan.