Tutup

Faktor kebersihan punca utama kes denggi

Dr Rose Nani berkata, faktor kebersihan menjadi punca utama masalah wabak denggi ini terus berlaku. Walaupun pelbagai usaha dilaksanakan bagi membanteras masalah ini, ia tidak membawa makna apa-apa masyarakat tidak peka dengan keadaan sekeliling terutamanya tempat tinggal.