Generasi motor sebagai gaya hidup

Bersama kita di studio ialah Wan Najib Wan Daud Pengurus Kanan Pembangunan Perniagaan, Komunikasi dan Hubungan Luar Benelli Keeway Motorcycle Sdn Bhd.