GTP, ETP ubah status negara

Perdana Menteri memanjatkan kesyukuran di atas nikmat yang dikecapi Malaysia selama ini. Menurutnya, kejayaan paling membanggakan ialah Malaysia kini mampu berdiri sama tinggi dengan negara luar maju yang lain. Sebagai contoh, kata Datuk Seri Najib, usaha kerajaan memperkenalkan Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan Program Transformasi Ekonomi (ETP) banyak membantu melonjakkan ekonomi negara.