Hala tuju, kerjasama Malaysia-Afrika

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menyenaraikan 54 buah negara berada dalam benua Afrika. Namun, sejauh mana, Malaysia mengambil peranan dalam menyebarluas perdagangan dan pelaburan di negara-negara yang sedang membangun ini?.