Tutup

Hala tuju MOA disambut baik penggerak industri

Penggerak industri merangkumi petani, penternak dan nelayan menyambut baik pelan hala tuju Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Bagaimanapun, mereka berharap supaya ia tidak hanya kekal sebagai pelan, selain dilaksanakan mengikut perancangan dan telus.