Tutup

Hampir 8,000 pengasuh TASKA tidak berdaftar

63 peratus daripada lebih 12 ribu pengasuh Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) di seluruh negara didapati tidak mempunyai sijil Kursus Asas Asuhan Permata (KAP). Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Hannah Yeoh mendedahkan kesedaran ibu bapa yang menghantar anak-anak ke taska berdaftar juga masih rendah.