Henti perladangan kelapa sawit, Malaysia mampu cari pendapatan lain

Dalam ucapannya, Tun Dr Mahathir turut berkata Malaysia telah menghentikan perluasan perladangan kelapa sawit kerana percaya Malaysia mampu mencari sumber pendapatan lain. Pada masa yang sama, tindakan ini juga adalah untuk memastikan hasil produk menepati piawaian pasaran