Tutup

IPU di dua kawasan di Sarawak di tahap tidak sihat

Indeks kualiti udara di dua kawasan di Sarawak berada di tahap tidak sihat pagi ini. ILP Miri mencatat bacaaan 155 sementara sk baram 125 meningkat berbanding semalam. Di talian Mejar Ismail Mahedin sekretariat jabatan pencegahan bencana Negeri Sarawa