Tutup

Japan Bank for International Cooperation (JBIC) tawar jaminan tambahan bon Samurai lebih rendah

Japan Bank for International Cooperation (JBIC) telah menawarkan jaminan tambahan bon Samurai dengan kadar kupon kurang daripada 0.5 peratus berbanding dahulu. Kerajaan Persekutuan bercadang untuk menerbitkan bon Samurai pada awal tahun depan, di mana saiznya akan ditentukan selepas perbincangan lanjut dengan JBIC. #Belanjawan2020 #SenangkanYangSusah