Tutup

Jarak ketampakan dan bacaan IPU tidak setara

Kebanyakan kawasan di Lembah Klang mencatatkan bacaan IPU sederhana hari ini iaitu di bawah 100. Namun jarak penglihatan seolah-olah tidak mengambarkan IPU yang dicatatkan. Kami dapatkan reaksi Ketua Penolong Pengarah Kanan, Seksyen Pengurusan Kualiti Udara, JAS, Wan Aminordin Wan Kamaruddin.