Tutup

Jual aset di Jalan Semarak untuk selamatkan Felcra

Keputusan kerajaan untuk menjual aset Felcra Berhad di Jalan Semarak dibuat sebagai usaha menyelamatkan syarikat itu yang kini terbeban dengan masalah kewangan kerana terpaksa menanggung kos projek tersebut. Jelas Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mohamed Azmin Ali langkah itu dijangka dapat memberi balik keuntungan kepada Felcra di mana nilai hartanah semasa bagi kawasan itu ialah sebanyak seratus RM15 juta.