Tutup

Jual rumah kepada warga asing, rancakkan ekonomi - Zuraida

Cadangan pembelian rumah melalui kempen ekspo perumahan melalui Program Malaysia Rumah Kedua Ku (MM2H) kepada pembeli warga asing adalah usaha kerajaan memulihkan dan merancakkan ekonomi negara selain mengatasi masalah lambakan rumah tidak terjual di negara ini.